radno vrijeme
Simbol ljeto Ljeti:
15. travnja – 1. srpnja
1. rujna – 15. listopada
10,00 – 18,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

1. srpnja – 1. rujna
10,00 – 18,00 sati svaki dan

Simbol Zima Zimi:
15. listopada – 14. travnja
utorak, srijeda, četvrtak: 10,00 – 15,00 sati
petak: 11,00 – 16,00 sati
subota, nedjelja: 10,00 – 16,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

U periodu od 1. studenoga 2010. do 20. ožujka 2011. muzej je zatvoren nedjeljom, radi samo za najavljene grupe.
kontakt | gdje smo
Simbol Adresa  Trg Istarskog razvoda 2
52000 Pazin

Simbol Telefon  052 / 623-054 (recepcija)
052 / 625-040, 616-866
Simbol Fax 052 / 625-040
Simbol e-mail info@muzej-pazin.hr

karta muzeja grada Pazina

Dr. Juraj Dobrila / život i djelo
 

Deplijan stalnog postava
Autorica/urednica: Marija Ivetić
Prijevodi: Viviana Viviani (talijanski jezik)
Lektura: Mladenka Hammer
Korektura: Pučko otvoreno učilište – Muzej grada Pazina, Pazin
 

Fotografije: Damir Matošević, Aleksandra Rotar, Fiorenza Šaban
Grafička i računalna priprema: Aleksandra Rotar
ilustr. u bojama
Muzej grada Pazina, Pazin, 2005.
 


<<< Natrag