radno vrijeme
Simbol ljeto Ljeti:
15. travnja – 1. srpnja
1. rujna – 15. listopada
10,00 – 18,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

1. srpnja – 1. rujna
10,00 – 18,00 sati svaki dan

Simbol Zima Zimi:
15. listopada – 14. travnja
utorak, srijeda, četvrtak: 10,00 – 15,00 sati
petak: 11,00 – 16,00 sati
subota, nedjelja: 10,00 – 16,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

U periodu od 1. studenoga 2010. do 20. ožujka 2011. muzej je zatvoren nedjeljom, radi samo za najavljene grupe.
kontakt | gdje smo
Simbol Adresa  Trg Istarskog razvoda 2
52000 Pazin

Simbol Telefon  052 / 623-054 (recepcija)
052 / 625-040, 616-866
Simbol Fax 052 / 625-040
Simbol e-mail info@muzej-pazin.hr

karta muzeja grada Pazina

Gruvanje topova na Soči čuje se u Pazinu

Autorica: Marija Ivetić
Suradnica: Maja Zidarić
Prijevodi: Denis Visintin (talijanski jezik), Maja Zidarić (engleski jezik), Daliborka Tojčić (njemački jezik)
Lektura: Kristina Varda
Korektura: Adriana Putinja
 

Skeniranje i fotografiranje: David Ivić, Adriana Putinja, Fiorenza Šaban, Maja Zidarić
Grafičko oblikovanje i priprema: Ivićdesign, Gologorica
64 str., ilustr. u bojama, 30 cm.
Muzej grada Pazina, Pazin, 2014.


<<< Natrag