radno vrijeme
Simbol ljeto Ljeti:
15. travnja – 1. srpnja
1. rujna – 15. listopada
10,00 – 18,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

1. srpnja – 1. rujna
10,00 – 18,00 sati svaki dan

Simbol Zima Zimi:
15. listopada – 14. travnja
utorak, srijeda, četvrtak: 10,00 – 15,00 sati
petak: 11,00 – 16,00 sati
subota, nedjelja: 10,00 – 16,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

U periodu od 1. studenoga 2010. do 20. ožujka 2011. muzej je zatvoren nedjeljom, radi samo za najavljene grupe.
kontakt | gdje smo
Simbol Adresa  Trg Istarskog razvoda 2
52000 Pazin

Simbol Telefon  052 / 623-054 (recepcija)
052 / 625-040, 616-866
Simbol Fax 052 / 625-040
Simbol e-mail info@muzej-pazin.hr

karta muzeja grada Pazina

Maja Zidarić Pilat, Gremo na kafe!, katalog izložbe, Pazin, 2018.

Katalog izložbe
Urednica: Maja Zidarić Pilat
Autori tekstova: Denis Visintin, Maja Zidarić Pilat
Lektura: Martina Šajina Ivetić
Korektura: Adriana Putinja
Oblikovanje: Intuo / Pazin
Tisak: Grafomark d.o.o. / Zagreb
Muzej Grada Pazina, Pazin, lipanj 2018.
 <<< Natrag