radno vrijeme
Simbol ljeto Ljeti:
15. travnja – 1. srpnja
1. rujna – 15. listopada
10,00 – 18,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

1. srpnja – 1. rujna
10,00 – 18,00 sati svaki dan

Simbol Zima Zimi:
15. listopada – 14. travnja
utorak, srijeda, četvrtak: 10,00 – 15,00 sati
petak: 11,00 – 16,00 sati
subota, nedjelja: 10,00 – 16,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

U periodu od 1. studenoga 2010. do 20. ožujka 2011. muzej je zatvoren nedjeljom, radi samo za najavljene grupe.
kontakt | gdje smo
Simbol Adresa  Trg Istarskog razvoda 2
52000 Pazin

Simbol Telefon  052 / 623-054 (recepcija)
052 / 625-040, 616-866
Simbol Fax 052 / 625-040
Simbol e-mail info@muzej-pazin.hr

karta muzeja grada Pazina

Hommage a Saša Šantel (Saša Šantel – pazinsko razdoblje 1907.-1918.)

Katalog izložbe
Autori: Mladenka Hammer, Marija Ivetić, Igor Longyka, Josip Šiklić
Urednica: Marija Ivetić
Lektura: Mladenka Hammer, Melita Lukšić
Korektura: Mladenka Hammer, Marija Ivetić, Josip Šiklić
Oblikovanje: Ivo Vrtarić
 

Računalna priprema i prijelom: Ivićdesign, Gologorica
65 str., ilustr. u bojama, 30 cm.
Muzej grada Pazina, Pazin 2007.
ISBN: 978-953-97884-7-4
Cijena: 30,00 kn
 


<<< Natrag