radno vrijeme
Simbol ljeto Ljeti:
15. travnja – 1. srpnja
1. rujna – 15. listopada
10,00 – 18,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

1. srpnja – 1. rujna
10,00 – 18,00 sati svaki dan

Simbol Zima Zimi:
15. listopada – 14. travnja
utorak, srijeda, četvrtak: 10,00 – 15,00 sati
petak: 11,00 – 16,00 sati
subota, nedjelja: 10,00 – 16,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

U periodu od 1. studenoga 2010. do 20. ožujka 2011. muzej je zatvoren nedjeljom, radi samo za najavljene grupe.
kontakt | gdje smo
Simbol Adresa  Trg Istarskog razvoda 2
52000 Pazin

Simbol Telefon  052 / 623-054 (recepcija)
052 / 625-040, 616-866
Simbol Fax 052 / 625-040
Simbol e-mail info@muzej-pazin.hr

karta muzeja grada Pazina

Župna crkva sv. Nikole u Pazinu

Datum otvorenja: 1. lipnja 2016. u 18:30
Vrijeme održavanja izložbe: 1. lipnja – 1. srpnja 2016.
Mjesto održavanja: Muzej Grada Pazina (Rotonda Kaštela)

Povodom obilježavanja 1033. obljetnice prvog spomena grada Pazina te 750. obljetnice od prvog spomena pazinske župne crkve u Muzeju Grada Pazina 1. lipnja 2016. održan je svečani program u sklopu kojeg je otvorena izložba Župna crkva sv. Nikole u Pazinu, autora kustosa Denisa Visintina i kustosice Maje Zidarić, te održano predstavljanje vodiča kroz župnu crkvu prof. Josipa Šiklića.
Svečani program započeo je glazbenom točkom pazinskog zbora Roženice nakon čega su se posjetiteljima redom obratili pazinski župnik Mladen Matika te profesor Josip Šiklić. Nakon predstavljanja izložbe ravnateljice Muzeja Maje Zidarić, izložbu je svečano otvorio gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić. Za kraj, profesor Josip Šiklić predstavio je četverojezični vodič naziva Župna crkva sv. Nikole u Pazinu a pazinske su Roženice program prigodno i zatvorile.


Informativna izložba Župna crkva sv. Nikole u Pazinu na osam je panoa u kratkim crtama ispripovijedana priču o jednom od dva punkta razvoja grada – pazinskoj župnoj crkvi. Nakon uvodnog, kronološkog dijela, obrađene su teme arhitekture crkve, fresko-oslika kasnogotičkog prezbiterija, nadgrobnih ploča i baroknih oltara te opreme crkve i sakristije.


Autori izložbe i teksta izložbe: Denis Visintin, Maja Zidarić
Lektura: Kristina Varda
Korektura: Adriana Putinja
Fotografije: David Ivić, Ivan Ivić
Računalna priprema i oblikovanje: IvićDesign, Gologorica
Tehnički postav izložbe: Željko Legović, Adriana Putinja, Josip Tubanović, Denis Visintin
Tisak panoa, plakata i deplijana: Ježtisak, Ježenj

Slika1.JPG Slika10.JPG Slika11.JPG Slika12.JPG Slika2.JPG
Slika3.JPG Slika4.JPG Slika5.JPG Slika6.JPG Slika7.JPG
Slika8.JPG Slika9.JPG


<<< Povratak