radno vrijeme
Simbol ljeto Ljeti:
15. travnja – 1. srpnja
1. rujna – 15. listopada
10,00 – 18,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

1. srpnja – 1. rujna
10,00 – 18,00 sati svaki dan

Simbol Zima Zimi:
15. listopada – 14. travnja
utorak, srijeda, četvrtak: 10,00 – 15,00 sati
petak: 11,00 – 16,00 sati
subota, nedjelja: 10,00 – 16,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

U periodu od 1. studenoga 2010. do 20. ožujka 2011. muzej je zatvoren nedjeljom, radi samo za najavljene grupe.
kontakt | gdje smo
Simbol Adresa  Trg Istarskog razvoda 2
52000 Pazin

Simbol Telefon  052 / 623-054 (recepcija)
052 / 625-040, 616-866
Simbol Fax 052 / 625-040
Simbol e-mail info@muzej-pazin.hr

karta muzeja grada Pazina

Monumenta Funerary - Nadgrobni spomenici od XV. do XIX. st. s područja Pazinštine

Mjesto održavanja izložbe: Muzej grada Pazina
Vrijeme održavanja izložbe: od 30. lipnja 2013. do 31. ožujka 2014.
Autorica izložbe: Marija Ivetić, muzejska savjetnica
Autor likovnog oblikovanja: Ivićdesign, Gologorica
Suradnica: Adriana Putinja, muzejska tehničarka
Transkripcija i prijevod latinskih epitafa: Luka Vukušić

 
 
Izložba prezentira nadgrobne spomenike na području središnje Istre – Pazina i Pazinštine, odnosno područja Grada Pazina i općina: Motovun, Karojba, Tinjan, Sv. Petar u Šumi, Cerovlje, Lupoglav i Gračišće. U povijesnoj reminiscenciji, u navedenom je razdoblju ovo područje, do propasti Mletačke Republike 1797. bilo podijeljeno na austrijski i na mletački dio te se u oblikovnim značajka očituju i utjecaji ova dva kulturna kruga.
 
Na navedenom prostoru nadgrobne spomenike od XV. do XIX. st. čine isključivo nadgrobne ploče (s izuzetkom nadgrobnog spomenika Barbare Walterstein ili Walderstein u grobljanskoj crkvi sv. Vida u Pazu), a očuvane su u brojnim crkvama navedenog prostora. Sadržajnim koncepcijama ovaj spomenički fond razvrstan je u nekoliko tipoloških skupina, na izložbi i u katalogu prikazanih kronološkim redom. Za stilsku sistematizaciju najveće značenje imaju nadgrobne ploče s grbovima ili drugim reljefnim motivima te se na njima očituju gotički, renesansni i barokni oblikovni elementi.
 
Nadgrobne ploče izrađene su od kamena (često od domaćih vrsta kao što je, primjerice, pješčenjak i vapnenac) te od mramora. Iako nisu poznati klesari ili radionice koji su izrađivali ovu nadgrobnu plastiku, možemo pretpostaviti da su reprezentativne nadgrobne ploče djela stranih (putujućih) majstora ili radionica dok opus rustikum čine radovi lokalnih, domaćih klesara i kamenorezaca.
 
Nadgrobna epigrafika opširnija je na pločama crkvenih i svjetovnih uglednika, u najvećem je dijelu latinska, izvedena kapitalnim pismom, a na težačkim pločama ispisana je latinicom i glagoljicom. Pored imena pokojnika te njegova položaja, zvanja i titula, epitafi često otkrivaju i ime onoga koji je dao učiniti spomenik. Nadnevci na nadgrobnim pločama izvedeni su rimskim brojkama, na težačkim škriljama učestalo arapskim brojkama ili glagoljskim pismenima.
 
Na izložbi su nadgrobne ploče ploče prikazane velikim printevima, dio koji je in situ ugrađen u zidove crkvi postavljen je na zidove izložbenog prostora, dio koji se nalazi na izvornim pozicijama (iznad grobnih raka) postavljen je na niske postamente. Izložba je dopunjena legendama koje sadrže i transkripcije i prijevode epitafa.
 
Izložba prikazuje dio spomeničkog fonda koji se dokumentarnom vrijednošću nameće kao važan element u povijesnoj i društvenoj rekonstrukciji vremena i prostora.

Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_1.JPG Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_2.JPG Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_3.JPG Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_4.JPG Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_5.JPG
Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_6.JPG Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_7.JPG Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_8.JPG Nadgrobni_spomenici_od_XV_do_XIX_st_s_podrucja_Pazinstine_9.JPG


<<< Povratak