radno vrijeme
Simbol ljeto Ljeti:
15. travnja – 1. srpnja
1. rujna – 15. listopada
10,00 – 18,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

1. srpnja – 1. rujna
10,00 – 18,00 sati svaki dan

Simbol Zima Zimi:
15. listopada – 14. travnja
utorak, srijeda, četvrtak: 10,00 – 15,00 sati
petak: 11,00 – 16,00 sati
subota, nedjelja: 10,00 – 16,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

U periodu od 1. studenoga 2010. do 20. ožujka 2011. muzej je zatvoren nedjeljom, radi samo za najavljene grupe.
kontakt | gdje smo
Simbol Adresa  Trg Istarskog razvoda 2
52000 Pazin

Simbol Telefon  052 / 623-054 (recepcija)
052 / 625-040, 616-866
Simbol Fax 052 / 625-040
Simbol e-mail info@muzej-pazin.hr

karta muzeja grada Pazina

UPOZNAJMO NAŠU BAŠTINU (Oltarne pale Giovannija Cornera)

Izložba radova s likovnih radionica u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin i OŠ Vladimira Nazora Pazin
Otvorenje izložbe: 16. 5. 2014.
Mjesto održavanja izložbe: Muzej grada Pazina
Trajanje izložbe: 16. 5. – 9. 6. 2014.
 

Crtež predstavlja značajnu kategoriju ljudske komunikacije, govori više i intenzivnije od drugih načina komunikacije te istovremeno  predstavlja realitetan svijet, ali i  vlastiti doživljaj toga svijeta (Dijana Škrbina: "Artterapija i kreativnost")
 
Tijekom obrazovanja studenata i studentica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za zanimanje odgajatelja primarnog obrazovanja, za rad u dječjim vrtićima i drugim specijaliziranim odgojnim i obrazovnim ustanovama, ali i za samostalan rad s djecom, nastojim svakog studenta uroniti u ulogu kreativnog profesionalca. U kojem će se smjeru student i studentica dalje razvijati, ne znam. Stoga, unutar kolegija Metodika likovne kulture, nastojim u svakom studentu i studentici dalje razvijati kreativnost unutar neposrednog rada, zbog mogućnosti razvoja motivacije djece, realizacijom cijelo semestralnih projekata. Ove sam godine studente uvela u tri pripremom i organizacijom vrlo zahtjevna projekta. Autorica sam prvog, već odrađenog, projekta naslova Energetski valovi u komunikaciji kukaca kojim smo sudjelovali na Festivalu znanosti, manifestaciji na državnoj razini. Likovna djela studenata i studentica (crteži, slike na papirima, lutke) i radove djece iz Dječjeg vrtića Monte Zaro iz Pule izložili smo još početkom travnja u izložbenom prostoru galerije vrtića. Drugi, europski projekt temeljen na osvješćivanju i zaštiti visokovrijednih kulturnih spomenika baštinjenih od prije otprilike nekoliko stotinjak stotina godina, naslova Adrifort, u segmentu održavanja likovnih aktivnosti, s podtemom Austrougarska utvrda Fort Punta Christo, građena prije sto pedeset godina, realiziran je u Dječjem vrtiću Dado u Štinjanu u kojemu je, uz moje mentorstvo, sudjelovalo trinaestero studenata i studentica.
Projekt naziva Upoznajmo našu baštinu autorice Marije Ivetić, muzejske savjetnice iz Muzeja grada Pazina, u ulozi dobre gospodarice i stručnjakinje, realiziran je kako bi dokumentirajući obrazovao najmlađu populaciju o slikaru, izvrsnom zanatliji svog metijera, o dokumentaristu povijesti vezane uz Bibliju. Budući da se slike Giovannija Cornera nalaze u mnogim crkvama Istre, sušta je potreba ponovno ih valorizirati i koristiti kao ishodište, odnosno kao predloške u odgoju i obrazovanju.
Tri su studentice održale po jednu likovnu aktivnost s djecom iz mješovitih skupina (od 3 do 7 godina) Dječjeg vrtića „Olga Ban“ iz Pazina. Slike koje su studentice pred djecom i s djecom analizirale (motiv, lokalnu boju, prostor, ostale elemente likovnog jezika) jesu: Sveti Ivan i Pavao, Sveti Antun Padovanski i Sveta Lucija. U uvodnom dijelu aktivnosti svaka je studentica prethodno sadržajno osmislila i realizirala, sama ili uz pomoć drugih studentica asistentica, lutkarsku predstavu s originalno napravljenim scenarijem iz starih, skoro zaboravljenih priča njihovih predaka, lutkama i scenografijom u prostoru dvorane za tjelesnu kulturu. U svrhu postizanja što kvalitetnije komunikacije i bliskosti između djece, motiva i studentice, u uvodnim su dijelovima aktivnosti reproducirani detalji, isječci klasičnih kompozicija nastalih u vrijeme ottocenta. Djeca su, ležeći na strunjačama, zatvorenih očiju, pasivno percipirala i aktivno pamtila putem odgovora na kasnije postavljena im pitanja. Glavni dio aktivnosti sastojao se od neposredne realizacije zadanog motiva, u prostorijama igraonica na prvom, drugom i trećem katu zgrade. Djeca su glinom modelirala figuru spontano, u skladu sa svojim uzrastom, crtala glinom po plohi, dobivajući pretežito niske reljefe na daščicama, podlogama na kojima su modelirali, te su tako bez pečenja i izloženi. Kod slike Sveti Ivan i Pavao, motivom potaknuti, slikali su žive modele prema promatranju, dva mladića u sjedećem položaju, tehnikom gvaš na crnom hamer papiru A3 formata. Sveta Lucija rađena je tehnikom gline na podlošcima od drveta. U svim trima radionicama došla je do punog izražaja bit crteža djeteta, kada možemo reći da je crtež ogledalo djeteta. Dijete preko crteža komunicira s okolinom. Sveti Antun Padovanski bio je predložak za motiv koji su djeca realizirala tehnikom galebovo pero i crni lavirani tuš na bijelom hamer papiru A3 formata kojim djeca suvereno vladaju.
Izložba je osmišljena i realizirana kao didaktički uradak gdje se proces rada i realizacije može vidjeti kronološkim redoslijedom. Nametnula se potreba izlaganja svih segmenata procesa (priprave, originalnih samo za tu priliku napravljenih lutaka, scenografije, plakata, slike ili crteža, filma) radi što boljeg, od strane široke publike, razumijevanja ekspresija djece u radovima. Ovim smo prvim značajnim mini projektom u seriji, skupa s vrtićem, školom, muzejom, krenuli prema cilju, razvoju kreativnosti i mašte, znanja i samopouzdanja kod djece. Studentice su se odvažile i naučile multimedijskim načinom oblikovati aktivnosti, tj. rad u procesu gdje nikada ne znamo kamo će nas odvesti, upotrebom svih raspoloživih sredstava i pomagala.
                                                                                              Doc. mr. art. Aleksandra Rotar
U Pazinu 12. svibnja 2014. godine                               
 
U likovnoj radionici Upoznajmo našu baštinu (Oltarne pale Giovannija Cornera) sudjelovale su studentice Učiteljskog studija 4. godine i učenici 2., 3. i 4. razreda Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu. Učenicima su predstavljene 3 reprodukcije oltarnih pala Giovannija Cornera: Sv. Lucija i sv. Apolonija, Sv. Antun Padovanski i Bezgrešna. Studentice su se detaljno upoznale s likovnim motivom, tehnikom, autorom i epohom kako bi djela mogle predstaviti učenicima i točno odgovoriti na sva njihova pitanja. Za likovni izričaj učenici su koristili ugljen kao crtačku tehniku te uljni pastel i tempere kao slikarske tehnike.
Cilj radionice bio je upoznati studente i učenike s djelima slikara Giovannija Cornera, s dijelom kulturne baštine koja je učenicima i studentima manje poznata. Posezanjem u manje poznate dijelove baštine u budućih učitelja izaziva želju za daljnjim istraživanjem, a u mlađih poštovanje prema kulturnoj baštini. 
                                                                                              Mr. art. Breza Žižović
 
…Giovanni Batista Corner plodan je slikar ottocenta, tijekom dugog djelovanja (više od pola stoljeća) naslikao je brojne pale i štafelajne slike sakralne tematike. Njegov je opus zasad statistički valoriziran jer se gotovo isključivo navodi samo u popisima oltara pojedinih crkava pri čemu se spominju i njegove signirane pale, a i u tekstovima o devetnaestoljetnoj umjetničkoj produkciji prostora njegovo se ime nabraja u nizu slikara ovoga razdoblja…
…Bez uvida u njegov cjelovit, bogat opus, nemoguće je donositi opće zaključke o Cornerovim slikarskim interpretacijama, iako dosad evidentirani radovi svjedoče o dosljednosti oblikovanja koje se očituje u uravnoteženim, preglednim i statičnim kompozicijama, čvrstom, odsječenom, taktilnom oblikovanju i suzdržanoj, zagasitoj paleti.
Respektabilnim opusom (po broju slika) Corner zavređuje da se cjelovito obradi, te vjerujemo da će daljnjim istraživanjem (koje se provodi na području Istre) utvrditi detalji njegova životopisa te evidentirati (valorizirati) i publicirati ako ne sav barem veći dio očuvanog opusa.
Preuzeto iz rada: Marija Ivetić, Cornerove slike u motovunskoj crkvi sv. Ivana Krstitelja i Blažene         Djevice Marije „od Vrata“, zbornik Motovun –povijest i sadašnjost, Motovun, 2010. 

Otvaranje izložbe Otvaranje izložbe Otvaranje izložbe Otvaranje izložbe Otvaranje izložbe
Otvaranje izložbe Otvaranje izložbe


<<< Povratak